Ansættelsesret - privat

Hovmøller & Thorup Advokatfirma rådgiver om alle aspekter af privat ansættelsesret

Hovmøller & Thorup Advokatfirma rådgiver private personer om ansættelsesretlige problemstillinger. Det gælder både i forbindelse med ansættelse og afskedigelse.  

Har du fået nyt job
Ved ansættelsen i en virksomhed skal du være opmærksom på mange bestemmelser i din ansættelseskontrakt, og ikke mindst hvilke klausuler, du påtager dig i relation til kunder og konkurrenter. Allerede ved udformning af ansættelseskontrakten skal du være opmærksom på dine rettigheder ved en eventuel senere afskedigelse.
 

Er du blevet fyret
Vi hjælper dig både ved ansættelsen, og hvis du senere skulle blive afskediget. Der kan være mulighed for at få fri proces til en retssag, såfremt du mener, du er blevet uberettiget fyret. Vi rådgiver dig i bred forstand. Vi har stor erfaring i retssager om uberettiget afskedigelse, og i forhandlinger med arbejdsgiverne om fratrædelsesaftaler.
 

<< Tilbage til arbejdsområder

Kontaktpersoner

Direkte
Mobil
Mail