Almene boligorganisationer

Hovmøller & Thorup Advokatfirma har opbygget en betydelig erfaring og ekspertise inden for rådgivning til almene boligorganisationer

Den almene boligsektor udgør mere end 20% af boligmassen i Danmark og indtager dermed en markant plads på boligmarkedet.

Fælles for boligerne er, at de er opført med offentlig støtte, hvilket indebærer, at såvel etablering og drift som administration af boligerne er underlagt offentlige regler.

Lovreguleringen af den almene boligsektor er omfattende, kompleks og i konstant udvikling, hvilket indebærer et stadigt stigende behov for opdateret detailkendskab til regelsættene samt indsigt i de praktiske problemstillinger, som aktørerne møder dagligt.

Hovmøller & Thorup Advokatfirma har opbygget en betydelig erfaring og ekspertise inden for de særlige retsforhold, der gør sig gældende for den almene boligsektor. Vores specialiserede advokater tilbyder rådgivning inden for bl.a. følgende områder:

  • Nybyggeri og renovering - herunder udbuds- og entrepriseret

  • lejeretlige forhold - herunder opsigelse, ophævelse og udsættelse som følge af manglende betaling, overtrædelse af husorden, vanrøgt af det lejede mv.

  • Inkasso

  • Ansættelsesret

  • Antenneforhold

  • Organisationsforhold og vedtægtsændringer

  • Dirigentaktivitet

<< Tilbage til arbejdsområder

Kontaktpersoner

Karen-Marie Hovmøller
Advokat (H), partner
Direkte
96 30 42 35
Mobil
20 23 93 24
LinkedIn
Michael Møller Pedersen
Advokat (L), partner
Direkte
69 60 71 73
Mobil
21 84 92 04
LinkedIn
Direkte
Mobil
Mail